image

Astronumerologia

Numerologia jest symbolicznym językiem Boga, jako wiedza sięga swych początków do starożytnego Babilonu, starożytnej Grecji i początków Państwa Izraelskiego. Liczbom od zawsze przypisywano szczególne znaczenie Poprzez napisanie powyższego jest przybliżenie i rozjaśnienie alfabetu tegoż języka. Na podstawie symboliki i wibracji liczby Jeden pokażę pewien schemat, który będzie się powtarzał przy każdej interpretacji. Przypisanie każdej liczbie kolejno planety która nią rządzi odpowiadającego jej znaku Zodiaku, zywiolu w jakim się znajduje oraz metalu jakim można ją przedstawić. A więc rozpoczynamy od wibracji liczby: Jeden Jedynka jest symbolem wszelkiego początku. jak i wszystkiego, co jest pierwsze, najważniejsze i najdroższe. Jest to punkt. jedność doskonała. glówny kierunek życia. Bóg, początek, szczyt lub punkt najwyżej położony. środek okregu. centrum. Bez Jedynki nie można byłoby skonstruować żadnej innej liczby”, tylko ona daje możliwość tworzenia liczb parzystych i nieparzystych naprzemiennie. więc można ją uznać za budującą życie. Tylko jedna planeta ma takie cechy to Słońce. twórca i władca naszego Ukladu Sluneczncgo. Jaki znak Zodiaku. a więc tego kosmicznego zwierzyńca, mógłby być jego królem? Oczywiście Lew Jegu dostojność, arystokratyczność w każdym calu sprawia, że nikt nie jest w stanie odebrać mu tej godności .A propos... Jakim metalem podkreśl ww godność piastowania wysokiego urzędu lub wysoką wygraną we wspólzawodnictwie o p i e r w s z e miejsce? Złotem —„ kochani złotem. Taki właśnie metal przypiszemy Jedynce. Pozostaje jeszcze żywioł. do jakiego przyporządkujemy te wibrację.Wynikowo wiadomo jest, że to Ogień. Słońce, Lew, złoto we wszystkim tym odnajdziemy element ognia. Kolor przypisany Jedynce to pomarańczowy. no i oczywiście złoty. Najważniejsze atnybuty tej wibracji to władza. autorytet i twórczość. Jest to sukces. siła, pozycja rządząca, zdrowie, wiara we własne siły, wytrwałość. Jest to siła męska. aktywna reprezentująca żywioł ognia. Jest to mężczyzna, indywidualizm, niezależność i wszelka władza, a więc cesarz, car, król, prezydent, dyrektor. kierownik, mistrz. Jedynka reprezentuje indywidualizm, samodzielność, konstruktywność, odkrywczość. odwagę i nieustępliwość, chęć osiągania celów, oraz ządzę sławy, W negatywie jest to również tyrania i despotyzm, ale także umiejętność kierowania ludźmi i prowadzenia ich za sobą. W formach fizycznych Jedynka jest tym, co najważniejsze. a więc katedra wśród kościołów, ratusz wśród innych budynków, stolica w państwie. autostrada wśród dróg i szos, katedra nauczyciela w klasie, dąb wśród innych drzew, najwyższy szczyt w paśmie górskim. najwieksza rzeka w kraju, lew wśród zwierząt, orzeł wśród ptaków. guru wśród wyznawców, aorta i serce w krwioobiegu. mózg w układzie nerwowym itp. Wszystko to, co najważniejsze i najbardziej widoczne w sensie hierarchii. Ludzie urodzeni pierwszego są silni, twórczy, zdecydowani i aktywni. chcą być sławni, a także orginalni. na ogół są odważni i nieustępliwi, poza tym mogą wystąpić takie cechy jak zbytnia pewność siebie, arogancja, samolubstwo, lekceważenie osób niżej od nich postawionych, zarozumialstwo, apodyktyczność. Ponadto są impulsywni. niecierpliwi, potrzebujący sukcesów i zdecydowanie do nich dążacy. W miłości oczekują wiele. nie dają się wiązać na łańcuchu i cenią sobie niezależnosć. Wobec siebie wymagają pełnego poświęcenia, absolutnej lojalności i tolerancji. Starają się być szczerzy. ale i apodyktyczni, biorą pod uwagę tylko własne dobro z pominięciem interesu innych ludzi. są indywidualistaml, dobrymi przywódcami. z reguły dominują i tyranizują podwładnych , stają się autorytetami. nabierają ogromnej siły duchowej, natomiast przy tyranizowamu . sterować będą przy pomocy siły i strachu, co prędzej czy później kończy się obaleniem. Sprawi im radość i zadowolenie. gdy będą brać na swe barki odpowiedzialność za innych.